LEVA Eva Leander

Specialinriktning mot djupa depressioner och suicidnära personer

 

Om mig


Jag har varit verksam inom psykiatrin i 40 år och har en lång erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete. Jag har arbetat inom psykiatrisk slutenvård, öppenvård, akutpsykiatrisk vård, beroendevård och inom skolan.

Jag är sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri med steg 1 i kognitiv terapi. Jag har även varit med att arbeta fram Vårdprogrammet för Suicidprevention Psykiatrin Halland, Hallands Landsting.


Jag arbetar både med mottagningsbesök och hembesök,  utifrån den enskildes önskemål och behov.

Jag riktar mig även till organisationer och grupper som på olika sätt kommer i kontakt med suicidnära människor.

Mitt arbetssätt utgår från ett kognitivt förhållningssätt, där den enskilde är delaktig och aktiv i behandlingsarbetet. Varje session utvärderas mot uppsatta mål.

Utbildningsinsatserna är upplagda på ett sätt så att det är begripligt för alla, vilket gör att det inte behövs några psykiatriska förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Huvudrubrikerna är Basfakta om depressioner, Bakomliggande faktorers betydelse, att arbeta kognitivt med målgruppen, inblick i den suicidala processen, varningstecken och samtalsteknik.

OM MIG

Livet är Livsviktigt ...

HEM