LEVA Eva Leander

Specialinriktning mot djupa depressioner och suicidnära personer

 

Mina tjänster


Jag riktar mig främst till organisationer och grupper.

Det har visat sig att olika myter, okunskap i den suicidala processen, tabun och våra rädslor är en bidragande orsak till att 1500 människor tar sitt liv i värlfärdslandet Sverige varje år. Siffrorna är alarmerande ! Det måste finnas en ökad öppenhet att våga prata om "det svåra" och  kunskapen inom området måste breddas på alla nivåer

Suicidalitet är inte enbart psykiatrins ansvar, att förhindra att det sker, är allas vårt ansvar.


Jag vänder mig också till enskilda personer med depressions- och beroendesjukdomar eller annan psykiatrisk problematik.


MINA TJÄNSTER

Livet är Livsviktigt ...

HEM