LEVA Eva Leander

Specialinriktning mot djupa depressioner och suicidnära personer

 

Välkommen!


De flesta utbildningsinsatser i ämnet riktas idag in mot psykiatrin men vad hjälper det om det finns en omvärld som saknar kunskap om att fånga upp hjälpbehov och tolka signaler.


Mitt upplägg riktar sig främst mot denna målgrupp genom  att på ett enkelt sätt göra det obegripliga begripligt.

Upplägget är mycket konkret och innehåller fallbeskrivningar, suicidbedömningar och tidiga varningssignaler.


Vår rädsla, tabun inom området och våra svårigheter att prata om suicid är en förutsättning för att processen fortsätter i den takt den gör.

Vad gjorde man politiskt när trafikdödligheten ökade, man lagstiftade om hastighetsbegränsningar, satte upp fartkameror, införde bältestvång, byggde vägbubblor.

På ett år lyckades man sänka trafikdödligheten med 50% (även om den nu är på väg upp igen) Man har visserligen skrivit vårdprogram inom psykiatrin men vad hjälper det när dem inte efterlevs.


Politiskt talar man om nolltolerans när det gäller självmord, det är en bra ambition, dock orealistisk eftersom den inte går att uppnå.

”Min nakenhet är skör

Du måste vara aktsam

Mina drömmar är av glas

Min längtan är min smärta

I smärtan finns min längtan

ännu kvar”

Livet är Livsviktigt ...